A globalizáció számos gazdasági, társadalmi, környezeti és politikai hatással jár, ami Magyarországon is érződik. Ezeket a lokálisan is megnyilvánuló jelenségeket csakis globális kontextusban érthetjük meg. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a formális módszerekkel dolgozó közoktatás nem tud lépést tartani a gyors változásokkal, és nem készíti fel a fiatalokat a modern kor kihívásaira.

A globális nevelés tanítási módszertana igazodik a megváltozott körülményekhez: nem az információ átadására és visszakérdezésére, inkább a helyes kérdésfeltevésre, az információk megszerzésére, az ellentmondó tények összevetésére és a konstruktív vita képességére helyezi a hangsúlyt. Ennek megfelelően dominálnak benne a kooperatív, interaktív és bevonó típusú módszerek.

A globális nevelés világszerte elterjedt oktatási irányzat; Európában sok helyen a központi oktatási stratégia része. Magyarországon gyakorló pedagógusok hat tantárgyi munkacsoportra osztva saját tantárgyukra vonatkozó óraterveket dolgoztak ki a középiskola 9-12. osztálya számára, amiket gyakorlatban is teszteltek. A cél egy, a nemzeti tanterv keretein belül a tanmenethez igazodva felhasználható pedagógiai segédanyag elkészítése volt.

A Pörgesd meg a földgömböt! – Tananyag az igazságos és fenntartható jövőért című, ingyenesen és anonim módon letölthető kiadványunkat főleg történelem tanároknak ajánljuk, de meggyőződésünk, hogy nincs olyan tantárgy, amelyben ne lenne helye a globális nevelés érintette témáknak. Az anyaggal való megismerkedés után örömmel fogadjuk tapasztalataikat, visszajelzéseiket és kérdéseiket.

A tananyag főbb fejezetei, azok célja, eszközigénye és az általuk fejlesztett kompetenciák:

1, Globális világ – menekült kérdés

 • eszközigény: projektor, kinagyított, fénymásolt fotók, csomagolópapír, post-it, színes filcek
 • a foglalkozás célja: menekültek régen és ma – rámutatni, hogy a globalizáció egyik súlyos kérdése a menekültkérdés, érzékenyítés a témában
 • fejlesztendő kompetenciák: vitakultúra, más vélemények elfogadása, komplex gondolkodás fejlesztése, vizuális gondolkodás

2, Nők és férfiak a világban

 • eszközigény: digitális eszközök filmrészletek és képek vetítéséhez, internet hozzáférés, filcek, tábla, csomagolópapír, post-it
 • a foglalkozás célja: rámutatni, hogy a nők és férfiak között nemcsak biológiai, hanem társadalmi különbségek is vannak, amik a mai napig globális problémákként jelennek meg
 • fejlesztendő kompetenciák: digitális kompetenciák, kommunikáció, szövegértés, vitakultúra, együttműködés

3, A globális klímaváltozás és én

 • eszközigény: digitális eszközök képek és filmrészletek lejátszásához, a házi feladathoz számítógép, amelyen állóképekből filmet lehet készíteni, és hozzá hangot felvenni
 • a foglalkozás célja: tudatosítani, hogy a klímaváltozás mindannyiunkat érint, és feladatunk van vele
 • fejlesztendő kompetenciák: környezettudatosság, felelősség a következő generációk iránt

4, Nemzetközi egyenlőtlenségek

 • eszközigény: digitális eszközök képek és filmrészletek lejátszásához projektor, internet hozzáférés; a projektmunkához számítógép, internet, produktumfüggően: nyomtató, kartonpapír, kamera, okostelefon stb.
 • a foglalkozás célja: tartalmilag tudatosítani, hogy a világban különböző egyenlőtlenségek vannak. A munkavégzés során a tanulók gyakorolják és megélik az együttműködést, a munkamegosztást, az egymásért és a dologért való felelősséget.
 • fejlesztendő kompetenciák: kommunikáció, szociális, vállalkozói és digitális kompetenciák

Önök is tehetnek azért, hogy nagyobb figyelem irányuljon a következő generációkat fenyegető klímakatasztrófára, valamint a nemek közti és társadalmi egyenlőtlenségekre. Tartsanak diákjaikkal figyelemfelkeltő akciókat az iskolában vagy egyéb szervezett megmozdulás keretében, hogy minél többen átérezzék a cselekvés fontosságát! A lebonyolításhoz tőlünk is segítséget kérhetnek az ujszaszi.gyorgyi@afrikaert.hu e-mail címen.