Civileknek

Klímaigazságosság, átláthatóság, egyenlőség, szolidaritás – ezek mindannyiunk közös céljai. Mérhetetlenül fontos, hogy a ma fiataljai tudatosan, ezen célok ismeretében, a változtatásra való igénnyel lépjenek ki iskolájuk kapuján. Ennek elérésében pedig tanáraiknak jut a legnagyobb és legnemesebb szerep.

Ezért kérünk Benneteket, hogy népszerűsítsétek pedagógus kapcsolataitok körében a Pörgesd meg a földgömböt! – Tananyag az igazságos és fenntartható jövőért című, ingyenesen és anonim módon letölthető kiadványunkat. A tananyag célja a most 11-16 éves fiatalok érzékenyítése a nemek közti egyenlőség, a klímaváltozás, a migráció, a társadalmi igazságosság valamint az emberi jogok, azaz a globális társadalmi felelősség kérdéseire. Felhívja továbbá a figyelmet helyi cselekedeteink globális következményeire, és olyan tudást és értékeket közvetít, amelyekkel a diákok egy igazságosabb és fenntarthatóbb világ alakítói lehetnek.

Legfontosabb globális céljainkat a Zöld 12 pont foglalja össze:

Mit kíván az emberiség?

 1. Az ökológiai lábnyom csökkentését! Kövessük a Párizsi Egyezményt!
 2. Klímatudatosságot! Vegyük figyelembe az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) jelentés megállapításait!
 3. Országos és helyi jövőképeket! Legyen minden állam és önkormányzat kiemelt feladata a tudomány segítségével forgatókönyvek és megfelelő intézkedéscsomagok összeállítása!
 4. Paradigmaváltást! Homo oeconomicus helyett homo oecologicust! Növekedés, profit és verseny helyett fenntarthatóság, minőségi élet és szolidaritás. Véges Földünkön nem lehetséges a végtelen növekedés!
 5. Környezettudatos oktatást! Kerüljenek be a tananyagokba a klímaváltozás kérdései, az egyéni cselekvések lehetőségei!
 6. Egyre több eredményes helyi kistermelőt! Segítse és népszerűsítse őket az önkormányzat is!
 7. Egyre több egészséges helyi termékeket! Vásároljunk tőlük minél gyakrabban, ne csak magánszemélyek, de az iskolai menzák is!
 8. Részvételi demokráciát! Vegyünk valóban részt közösségünk életében, a képviselet elégtelen!
 9. Ismeretterjesztést a klímaváltozásról, a fenntarthatóságról! Folyamatosan és szakszerűen képezzük magunkat, és tájékoztassuk környezetünket, ismerjük és osszuk meg a létező jó gyakorlatokat!
 10. Világszemlélet váltást! Vegyük tudomásul, hogy az ember a természet része, és nem ura!
 11. Ismereteink bővítését és szolidaritást! Tanulmányozzuk és tiszteljük a Föld más részein élő embertársaink kultúráját és életkörülményeit!
 12. Az állatok, az összes élőlény tiszteletét! Tiszteljük és óvjuk földlakó társainkat!