North-South Centre – Egy szervezet a nők, a fiatalság és az oktatás helyzetének javításáért

1989. november 16-án, Lisszabonban alakult meg az Európa Tanács égisze alatt működő Globális Egymásrautaltság és Szolidaritás Európai Központja, közismertebb nevén a North-South Centre. A megalapítás célja az Európa Tanács által képviselt egyetemes értékek terjesztése, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság fontosságának hangsúlyozása volt Európában és azon kívül.
A North-South Centre-t úgynevezett kibővített részleges megállapodás keretében hozták létre, amely lehetővé teszi, hogy nem EU tagállamok is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A szervezet első számú küldetése a civil társadalom, elsősorban a fiatalság és a női mozgalmak erősítése. Ezt a kultúrák közti párbeszéd megteremtésével és globális nevelés alkalmazásával érnék el az Európa Tanács tagállamaiban és a szomszédos régiókban.

A North-South Centre tevékenységének 3 fő területe:

1, Globális nevelés

A globális nevelés egy pedagógiai irányzat, amely többféle megközelítésből szemléli a világot. Az oktatást globális dimenzióba helyezi, témáinak fókuszában pedig az emberi jogok, a fenntarthatóság, a béke, a konfliktusok megelőzése és a kultúrák közti párbeszéd áll. Célja diákközpontú, bevonó módszertan alkalmazása, amely által a tanulók kritikusan, elemző módon szemlélhetik a világot, és aktív polgárokként lehetnek részei a társadalomnak.

A North-South Centre globális nevelésre irányuló munkássága 1991-ben kezdődött. Egyik legnagyobb eredményük az általuk szervezett szemináriumok nyomán született 1997-es Globális Nevelés Charta.

2, A fiatalság együttműködésének ösztönzése

A North-South Centre fiatalok együttműködését célzó programja képzésekhez és más rendezvényekhez biztosít platformot fiatalok és ifjúsági szervezetek számára. A programot több, fiatalok által vezetett és az ő érdekeiket szolgáló szervezettel, köztük az Európa Tanács Ifjúsági Tagozatával közösen alakították ki.

3, A nők társadalmi szerepvállalásának növelése

A nők társadalmi szerepvállalását támogató program legfőbb célja a nők közéletben és politikában való részvételének segítése, valamint az ellenük irányuló lelki és fizikai erőszak leküzdése. A program a nők társadalmi szerepének növelése érdekében a globális Észak és Dél együttműködését is ösztönzi.

A központ 1995 óta North-South Prize néven díjat is oszt. Az elismerést minden évben ketten, lehetőség szerint egy nő és egy férfi kapja, akik általában az emberi jogok és a többpárti demokrácia védelmében, valamint a szolidaritás népszerűsítésében alkottak maradandót.

A North-South Centre történetéről és tevékenységéről itt olvasható további információ.

Képforrás: Pixabay